අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අවශ්‍ය ඖෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ කඩිනමින් යොමු කිරීමට පියවර

 ඡායාරූපය:

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අවශ්‍ය ඖෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ කඩිනමින් යොමු කිරීමට පියවර

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින තත්ත්වය මත හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ තොගයක් දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල්වලට කඩිනමින් ලබාදුන් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

අම්පාර මහ රෝහල, කල්මුණේ උතුර මුලික රෝහල, කල්මුණේ අෂ්රෝෆ් මහ රෝහල සහ ප්‍රාදේශීය ඖෂධ ගබඩා වෙත එම ඖෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ ම ලබාදුන් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරයි.

තවත් ඖෂධ අවශ්‍ය වුවහොත් කොළඹ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන් ලබාදීමටද නියමිතය. එම දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම රෝහල්වල සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලද ප්‍රතිකාර සේවාවන් සඳහා සීරුවෙන් තබා ඇති බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සදහන් කරයි.