වෙරළබඩ හා ඉන්දු ලංකා මුහුදු සීමාව ආශ්‍රිතව ආරක්ෂාවට නාවික හමුදාව සීරුවෙන්

 ඡායාරූපය:

වෙරළබඩ හා ඉන්දු ලංකා මුහුදු සීමාව ආශ්‍රිතව ආරක්ෂාවට නාවික හමුදාව සීරුවෙන්

වෙරළබඩ හා ඉන්දු ලංකා මුහුදු සීමාව ආශ්‍රිතව මෙහෙයුම් හා යාත්‍රා යෙදවීම් තරකර මෙම ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාව තර කිරීම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් සිදුකර තිබෙන බවත් ධීවර කටයුතුවලට පිටත්ව යෑමේදී රැගෙන යා යුතු නීත්‍යානුකූල ලියවිලි, ජාතික හැදුනුම්පත් රැගෙන යන ලෙස දන්වා තිබෙන බවත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනන් කමාන්ඩර් ඉසුරු සූරියබණ්ඩාර මහතා පවසයි. ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ,

 

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සෘජුවම මෙහෙයුම්වලට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෙරළබඩ හා ඉන්දු ලංකා මුහුදු සීමාව ආශ්‍රිතව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සිදු කළ මෙහෙයුම් හා යාත්‍රා යෙදවීම් තරකර මේ ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා. නැගෙනහිර වෙළඳ තීරය හා එම කලාපය තුළ අමතර යාත්‍රා සහ භට කණ්ඩායම් යොදවමින් ආරක්ෂාව තර කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. උතුරු මුහුදේ සිදුකරන මෙහෙයුම් සඳහා ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක බලකායත් සිය සහයෝගය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සහාය ලබාදීමට කැමැති බව නාවික හමුදාවට නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා. රටේ ප්‍රධාන වරායන්වලට අමතරව ධීවර වරායන්වල ආරක්ෂාවත් නාවික හමුදාව කටයුතු කරනවා. මේ සඳහා වෙරළාරක්ෂක බලකායෙත් ඉහළ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ධීවර කටයුතුවලට පිටත්ව යෑමේදී රැගෙන යා යුතු නීත්‍යානුකූල ලියවිලි, ජාතික හැදුනුම්පත් ආදී ලියකියවිලි රැගෙන යන ලෙස දන්වා තිබෙනවා. මුහුදේදී ධීවර යාත්‍රා පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල ඔබගේ අනන්‍යතාවය හා යාත්‍රාවල අනන්‍යතාවය සඳහා ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.”