ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක්

 ඡායාරූපය:

ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අද සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක්

රට තුළ මතුව ඇති තත්ත්වය සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (25) සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවා තිබේ.

අද පෙරවරු 10.00ට මෙම සමුළුව ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. මේ අතර සර්ව ආගමික සමුළුවද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සවස 4.00ට පැවැත්වීමට නියමිතය.