ප්‍රහාරය ගැන සොයන්න ඉන්ටර්පෝල් ලංකාවට

ප්‍රහාරය ගැන සොයන්න ඉන්ටර්පෝල් ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා සහාය වීමට ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ නිලධාරීන් (Interpol) කණ්ඩායමක් ඊයේ (22) මෙරටට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉන්ටර්පෝල් යනු ලෝකයේ පිළිගත් කීර්තිමත් පොලිස් සේවයක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර මීට පෙර ලෝකයේ සිදුව ඇති බරපතළ ආපරාධ ​විමර්ශනය කටයුතු සඳහා ඔවුන් දායක වී තිබේ.

මේ වන විට අදාළ ප්‍රහාර පිළිබඳව ලෝකයේම අවධානය යොමු වී ඇති අතර ඒවා විමර්ශනයට සහාය ලබා දීමට ලෝකයේ රටවල් රැසක් ඩදිරිපත්ව සිටියි.

මාතෘකා