වැසි සමඟ මුහුදේ රළුවීමක් - ධීවරයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

 ඡායාරූපය:

වැසි සමඟ මුහුදේ රළුවීමක් - ධීවරයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ මාතර සිට කොළඹ හරහා මන්නාරම දක්වා මුහුදු සීමාවේ තද වැසි සහ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝ මීටර් 70 - 80 දත්වා වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

බස්නාහිර දෙසින් වන මුහුදු සිමාවේ පවතින තද වලාකුළු තත්වයක් ඊට බලපා තිබේ. ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටින ධීවරයින්ට ප්‍රවේශම් වන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.