ඝණ සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි 01 වැනිදා සිට

 ඡායාරූපය:

ඝණ සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි 01 වැනිදා සිට

ඝණ ආහාර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර එම ගැසට් නිවේදනයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පසුගියදා අත්සන් කරන ලදි.

මෙම වර්ණ සංකේත ක්‍රමය අප්‍රේල් මස 02 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ අතර නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාල ගැසට් නිවේදනය භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම ප්‍රමාදවීම නිසා එදින සිට මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි විය. මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා බිස්කට් නිෂ්පාදකයින්ගේ සහ රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගම්වලද සහයෝගය ලැබී ඇත. මීට පෙර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත පැණිබීම සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.