බෝ නොවන රෝගවලින් දෛනිකව මියයන සංඛ්‍යාව 280ක් දක්වා ඉහළට

 ඡායාරූපය:

බෝ නොවන රෝගවලින් දෛනිකව මියයන සංඛ්‍යාව 280ක් දක්වා ඉහළට

බෝ නොවන රෝග හේතුවෙන් දෛනිකව සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නවතම වාර්තා අනුව මෙරට දිනකට සිදුවන මරණ 345කින් 280ක්ම බෝ නොවන රෝග හේතුවෙන් සිදුවන බවත් ඉන් වැඩිම පිරිසක් මිය යන්නේ හෘදයාබාධවලින් බවත් බෝ නොවන රෝග ඒකකය සඳහන් කරයි.