උතුරු නැඟෙනහිර ඉඩම් සියයට 85ක් නිදහස් කර අවසන්

 ඡායාරූපය:

උතුරු නැඟෙනහිර ඉඩම් සියයට 85ක් නිදහස් කර අවසන්

2009 වසරේ යුද්ධය අවසන් වන විට උතුරු නැඟෙනහිර පළාත් දෙකෙහි ආරක්ෂක අංශ සතුව ඉඩම් අක්කර 84,675ක් තිබී ඇති අතර ඒ අතුරින් ඉඩම් අක්කර 71,178ක් 2019 මාර්තු 31 වැනි දින වන විට නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඊයේ (4) අනාවරණය කෙරිණි. මෙම තොරතුරු හෙළි කෙරුණේ උතුරු නැඟෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය සයවන වරටත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස් වූ අවස්ථාවේදීය.

යුද්ධයෙන් පසු බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ කටයුතු මන්දගාමීව පැවතියත් 2015 ජනවාරි මාසයේ වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බලයට පත්වූ පසු ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ කටයුතු වේගවත් විය. ඒ අනුව මේ වන විට ආරක්ෂක අංශ බාරයේ පවතිනුයේ ඉඩම් අක්කර 13,497ක් පමණකි. ඒ අතුරින් අක්කර 11,039ක් රජයට අයත් ඉඩම් වන අතර පෞද්ගලික හිමිකරුවන්ට අයත් සෙසු ඉඩම් අක්කර 475ක් ඉදිරි දිනවලදී නිදහස් කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව ආරක්ෂක අංශ බාරයේ තිබූ රජයේ ඉඩම්වලින් සියයට 81ක්ද පෞද්ගලික හිමිකාරීත්වය සහිත ඉඩම්වලින් සියයට 90ක්ද මේ වනවිට නිදහස් කර තිබේ. ඉතිරි ඉඩම් කඩිනමින් නිදහස් කිරීමටත් වන්දි ගෙවීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමටත් මෙහිදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා