අය වැය ඡන්දය අද

 ඡායාරූපය:

අය වැය ඡන්දය අද

2019 වර්ෂය සඳහා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවේ තෙවන වර ඡන්ද විමසීම අද (05) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

‘ජනතාවට ශක්තිය - දුප්පතුන්ට රැකවරණ’ යන තේමාව පෙරදැරිව ඉදිරිපත් වූ මෙය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවේ පස්වැනි අයවැය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ පළවෙනි අයවැය ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ. 2019 වර්ෂයට අදාළ අයවැය දෙවන වර කියැවීම මාර්තු 05 වැනිදා පැවති අතර එහි විවාදය මාර්තු 6 වැනිදා සිට මාර්තු 12 වැනිදා දක්වා පැවැත්විණි. ඒ අනුව මාර්තු 12 වැනිදා පැවති අයවැය දෙවන වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසීමට පක්ෂව ඡන්ද 119ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 76ක් ලැබුණි. ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 43කින් අයවැය දෙවැනි වර සම්මත විය.

අයවැය දෙවැනි වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය. ඉන් පසුව අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය මාර්තු 13 වැනිදා සිට අද (අප්‍රේල් 05) දක්වා පැවැත්වුණු අතර අද කාරක සභා අවස්ථාවට අදාළ ඡන්ද විමසීම සිදු වේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා