මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙලේ සාධනීය ප්‍රතිඵල රැසක් ජනතාවට දායාද කර තිබෙනවා

 ඡායාරූපය:

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙලේ සාධනීය ප්‍රතිඵල රැසක් ජනතාවට දායාද කර තිබෙනවා

උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනයට හා සංහිඳියාවට ජනාධිපතිවරයා විශාල වැඩකොටසක් කර තිබෙන බවත් රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට දේශීය හා විදේශීට වශයෙන් සෑම පියවරක්ම ජනාධිපතිවරයා ගෙන තිබෙන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි. අයවැය කාරකසභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා අද (04) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව පැවසීය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා මෙසේද කීය.

 

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දනය කිරීමේ දැවැන්ත කර්තව්‍ය සිදු කිරීමට හැකි වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් සෑම උත්සහනයක්ම ගන්නවා. ජනාධිපතිවරයා කාලානුරූපීව ත්‍රිවිධ හමුදාව, ජනතාව හා දේශපාලන නායකත්වය එකරාශී කරගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙලේ සාධනීය ප්‍රතිඵල රැසක් ජනතාවට දායාද කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව පොලීසියට හමුදාවට ගෞරවය හිමිවිය යුතුයි. මෙම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කළ හැකියි. රණවිරුවන්ට අවශ්‍ය රැකවරණය ලබාදිය යුතුයි. අප සැමවිටම රණවිරුවන් පිටුපස සිටිමින් රැකගැනීමට අවශ්‍ය දේශපාලන නායකත්වය පක්ෂ භේදයකින් තොරව ලබාදිය යුතුයි. උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනයට හා සංහිඳියාවට ජනාධිපතිවරයා විශාල වැඩකොටසක් කර තිබෙනවා. උතුරට හා නගෙනහිරට අවශ්‍ය සංවර්ධනය ජනාධිපතිවරයා විසින් ලබා දී තිබෙනවා.”