රථ වාහන වැරදි හතක අවම දඩය රුපියල් විසිපන්දහස කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

 ඡායාරූපය:

රථ වාහන වැරදි හතක අවම දඩය රුපියල් විසිපන්දහස කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

රථ වාහන වැරදි හතක අවම දඩය රුපියල් විසිපන්දහස දක්වා වැඩි කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ. ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කළ එ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව නව රථවාහන වැරදි සඳහා පනවන සංශෝධිත දඩ ගාස්තු ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නීතියක් බවට පත් කිරීමට ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි ඒ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පණත සංශෝධනය කිරීමෙනි.

වත්මන මාරක රිය අනතුරුවලට බොහෝ විට බලපා ඇත්තේ මාර්ග නීති උල්ලංඝණය සහ රියදුරාගේ නොසැලකිලිමත් බවයි. මේ හේතුවෙන් මාර්ග අනතුරු සඳහා බහුලව බලපාන මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ සහ රථ වාහන වැරදි සඳහා වූ පනවන අවම දඩ මුදල රුපියල් 2500 දක්වා වැඩි කළ යුතු බවට යෝජනා වූයේ 2017 අයවැය යෝජනාවේ 486වැන්නෙනි. ඒ සම්බන්ධයෙන් 2016. 11.21වැනි දින මුදල් අමාත්‍යාංශය, ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යංශය, බස්රථ සහ ත්‍රීරෝද සංගම් නියෝජිතයින් එක්ව මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකින් පසුව මාර්ග අනතුරු සඳහා විශාල වශයෙන් හේතු වන වැරදි හතක් හඳුනා ගැනිණ. එම රථ වාහන වැරදි හත සඳහා පනවන දඩ මුදල විසිපන්දහස දක්වා වැඩිකිරීමටද එම සාකච්ඡාවේදී තීරණය විය. කෙසේනමුත් එම දඩමුදල් වැඩි කිරීමට විරෝධය දක්වා බස්රථ සංගම් සහ ත්‍රීරෝද රථ සංගම් වැඩවර්ජනයකට යොමු වීම හේතුවෙන් නැවත වරක් එම යෝජනාව විමසා බලා වාර්තාවක් සැපයීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් කමිටුවක් පත් කළේය.

 

දඩ මුදල් විමසා බැලීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් කළ කමිටුවේ සාමාජිකයෝ 5 දෙනෙකි. ඒ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සොලිසටර් ජනරාල්වරයකු, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් සහ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - රථවාහන යන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන ලදි. එම කමිටුව සිදුකළ පුළුල් විමර්ශනයකින් පසුව මාර්ග අනතුරු සඳහා බලපාන වැරදි හතක් ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගත් අතර එම වැරදි සඳහා අයකරන දඩ මුදල රුපියල් 25000 දක්වා වැඩි කිරීමටද කමිටුව නිර්දේශ කළේය. එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මොටර් වාහන පණතේ 123, 141, 148, 152, 196, 216, 217, 218, 224 යන වගන්ති සහ ප්‍රධාන ප්‍රඥ්පතියේ දෙවැනි උප ලේඛනය සංශෝධනය කිරීමේ යෝජිත පණත් කෙටුම්පතට ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් අනතුරුව අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරි පත් කිරීම සඳහාත් ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි පසුගියදා හිමිවිය. රථ වාහන වැරදි සඳහා පනවන අවම දඩය රුපියල් 25000 දක්වා වැඩි කිරීමේ කැසට් පත්‍රය ඊයේ නිකුත් කළේ ඒ අනුව වේ. එහිදී අවම දඩය රුපියල් 25000 දක්වා වැඩි කරන රථ වාහන වැරදි හය වන්නේ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය, රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති තැනැන්තන් සේවා නියුක්ත කිරීම, මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරුව රිය ධාවනය, දුම්රිය මාර්ගයක් තුළට අපරීක්ෂාකාරීව මෝටර් වාහනයක් ඇතුළත් කිරීම, වලංගු අක්ෂණ ආවරණයක් නොමැතිව රිය ධාවනය, අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය වේ. වමෙන් ඉස්සරහ කිරීමේ දඩයද වැඩි කර ඇත. එම දඩ වැඩිවන ආකාරය දැක්වෙන වගුව පහත පරිදි වේ.

 

 

වරද

දැනට පවතින දඩ මුදල

වැඩිවන දඩ මුදල

01

රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය

පළමු අවස්ථාව -

රුපියල් 3 000 සිට 6 000 දක්වා

රුපියල් 25 000 සිට 30 000 දක්වා

දෙවැනි අවස්ථාව -

රුපියල් 6 000 සිට 10 000 දක්වා

රුපියල් 30 000 සිට 50 000 දක්වා

02

රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති තැනැත්තන් සේවා නියුක්ත කිරීම

පළමු අවස්ථාව -

රුපියල් 4 000 සිට 8 000 දක්වා

රුපියල් 25 000 සිට 30 000 දක්වා

දෙවැනි අවස්ථාව -

රුපියල් 8 000 සිට 12 000 දක්වා

රුපියල් 30 000 සිට 50 000 දක්වා

03

 

 

 

 

 

1) මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරුව රිය ධාවනය

රුපියල් 3 500 සිට 7 500 දක්වා දඩය සහ / හෝ මාස තුනකට වැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීමක් සහ රියදුරු බලපත්‍රය මාස 12කට නොවැඩි කාලයක් අත් හිටුවීම

රුපියල් 25 000 සිට 30 000 දක්වා සහ / හෝ මාස තුනකට නොවැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීමක් සහ රියදුරු බලපත්‍රය මාස 12කට නොවැඩි කාලයක් අත් හිටුවීම

02) මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරුව ගාස්තුවක් සඳහා තැනැත්තන් ගෙන යාම

රුපියල් 4 000 සිට 7 500 දක්වා දඩය සහ මාස හයකට නොවැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීමක් සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

රුපියල් 25 000 සිට 30 000 දක්වා සහ මාස හයකට නොවැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීමක් සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

03) මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අනතුරුව රිය පදවා යම් තැනැත්තෙකුට මරණය හෝ තුවාල සිදු කිරීම

මරණය සිදු කරතහොත් අවුරුදු 2 සිට අවුරුදු 10 දක්වා බන්ධනාගාරගත කිරීම සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

 

තුවාල සිදු කරතහොත් රුපියල් 6000 සිට 15 000 දක්වා දඩයකට සහ / හෝ අවුරුදු පහට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීම සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

මරණය සිදු කරතහොත්

රුපියල් 1 00 000 සිට 1 50 000 දක්වා දඩයකට සහ / හෝ අවුරුදු 2 සිට අවුරුදු 10 දක්වා බන්ධනාගාරගත කිරීම සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

බලපතල තුවාල සිදු කර‍තහොත් රුපියල් 50 000 සිට 1 00 000 දක්වා දඩයකට සහ / හෝ අවුරුදු පහට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීම සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

සුළු තුවාල සිදු කර‍තහොත් රුපියල් 30 000 සිට 50 000 දක්වා දඩයකට සහ / හෝ අවුරුදු එකට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීම සහ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම

04

දුම්රිය මාර්ගය තුළට අපරීක්ෂාකාරී ආකාරයෙන් මෝටර් වාහන ධානය

නැත

පළමු අවවස්ථාව

රුපියල් 25 000 සිට 30 000 දක්වා දඩය

දෙවැනි අවස්ථාව

රුපියල් 30 000 සිට 40 000 දක්වා දඩය සහ මාස හය දක්වා රියදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවීම

 

තුන්වැනි අවස්ථාව

රුපියල් 40 000 සිට 50 000 දක්වා දඩය සහ මාස 12ක් දක්වා රියදුරු බලපත්‍රය අත්හිටුවීම

05

වලංගු රක්ෂණ ආවරණයක් නොමැතිව රිය ධාවනය

රුපියල් 5000 සිට 25 000 දක්වා දඩය සහ / හෝ මාස එකට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීම

රුපියල් 25 000 සිට 50 000 දක්වා දඩය සහ / හෝ මාස එකට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීමක්

06

අධි‍ක වේගයෙන් රිය ධාවනය

‍පොදු දණ්ඩනය

1. රුපියල් 1000 සිට 2000 දක්වා

2. රුපියල් 2000 සිට 3000 දක්වා

3. රුපියල් 3500 සිට 5000 දක්වා

 

-

01) ධාවනය කළ හැකි උපරිම වේගය ඉක්මවා 20% දක්වා අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය

පොදු දණ්ඩනය

පොදු දණ්ඩනය

රුපියල් 3000 සිට 50 00 දක්වා

* ස්ථානීය දඩය - 3 000

02) ධාවන කළ හැකි උපරිම වේගය ඉක්වමා 20%ට වැඩි හා 30%ට අඩු අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය

පොදු දණ්ඩනය

පොදු දණ්ඩනය

රුපියල් 5 000 සිට 10 000 දක්වා

* ස්ථානීය දඩය - 5 000

03) ධාවන කළ හැකි උපරිම වේගය ඉක්වමා 30%ට වැඩි හා 50%ට අඩු අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය

පොදු දණ්ඩනය

පොදු දණ්ඩනය

රුපියල් 10 000 සිට 15 000 දක්වා

* ස්ථානීය දඩය - 10 000

04) ධාවනය කළ හැකි උපරිම වේගයකට වඩා 50% වැඩි අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය

පොදු දණ්ඩනය

පොදු දණ්ඩනය

රුපියල් 15 000 සිට 25 000 දක්වා

* ස්ථානීය දඩය - 15 000

07

වමෙන් ඉස්සරහ කිරීම

 

 

මාර්ග නීති

‍පොදු දණ්ඩනය

1. රුපියල් 1000 සිට 2000 දක්වා

2. රුපියල් 2000 සිට 3000 දක්වා

3. රුපියල් 3500 සිට 5000 දක්වා

නව පොදු දණ්ඩනය

1. රුපියල් 2500 සිට 3500 දක්වා

2. රුපියල් 3500 සිට 5000 දක්වා

3. රුපියල් 5000 සිට 25000 දක්වා

 

* ස්ථානීය දඩය - 2 000

 

 

මෙහිදී දුම්රිය මාර්ගය තුළට අපරීක්ෂාකාරී ආකාරයෙන් මෝටර් වාහන ධානය කිරීම නව දඩයකි. මීට අමතරව නියමිත වයසට අඩු වයසේ තැනැත්තන් රිය පැදවීම, අපරික්ෂාකාරීව හෝ අනතුරුදායක ආකාරයකින් හෝ අන්තරාදායක වේගයකින් මෝටර් වාහනයක් ධාවනය කිරීම, වෙනත් තැනැත්තන් කෙරෙහි නොසැලකිලිමත්ව හෝ යුක්ති සහගත සැලකිල්ලක් නොමැතිව රිය ධාවනය, ජංගම දුරකථන භාවිතය යන වැරදි සඳහාද ඉදිරියේදී දඩ මුදල් වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.