ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය නංවාලීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 60ක්

 ඡායාරූපය:

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය නංවාලීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 60ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රුපියල් මිලියන 60ක මුදලක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇත.

 

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වෙයි. රුපියල් මිලියන 60ක මුදලින් රුපියල් මිලියන 37.5ක් සහනදායී ණය මුදලක් ලෙසද රුපියල් මිලියන 12.5ක් දීමනාවක් ලෙසද ඉතිරි රුපියල් මිලියන 10 රජයේ අනුමැතිය යටතේද ලබාදෙයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023 වසරේ නොවැම්බර් මස 30 වැනිදා අවසන් කිරීමට නියමිතය. ව්‍යාපෘතිය මඟින් මධ්‍යම, උතුරුමැද, සබරගමුව සහ ඌව යන පළාත් ආවරණය කරයි. එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ සමාජීය, භූගෝලීය සහ ආර්ථිකමය කරුණු කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙන අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් සෞඛ්‍ය ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කරගත හැකිය.

 

මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනගත කිරීම සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ලබන මස 01 වැනිදා පස්වරු 5.00ට සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ව්‍යාපෘතියට අදාල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීමද එහිදී සිදු කිරීමට නියමිතය.