අල්ලස් කොමිසම රාජ්‍ය අංශය ගැන සීරුවෙන්

 ඡායාරූපය:

අල්ලස් කොමිසම රාජ්‍ය අංශය ගැන සීරුවෙන්

මෙම වසරේ ගතවූ මාස 09 තුළ අල්ලස් ගැනීම් හේතූවෙන් බන්ධනාගාරගත කළ පුද්ගලයන් 31ක් අතරින් 29 දෙනෙකු රාජ්‍ය සේවකයන් බව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා ‘රැස’ට පැවසීය.

මේ වන විට මහාධිකරණයේ නඩු 57ක් සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු 17ක් විමර්ශනය කරමින් පවතින අතර ඉන් වැඩි නඩු සංඛ්‍යාවක් රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් අල්ලස් ගැනීමේ චෝදනා මත විභාග වන නඩු වීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය අංශය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බව ඒ මහතා පැවසීය.

මෙම වසර තුළදී අල්ලස් ලබාගැනීමේ චෝදනා 1968ක් අල්ලස් කොමිසම වෙත වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් 1254ක ගැටලු විසඳා තිබෙන බවත් ඉතිරි පැමිණිලි 537ක් විසඳීමට වෙනත් ආයතන වෙත යොමු කර ඇති බවත් ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසීය.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා