හෙළිදරව් රැසක් සමඟ හම්බන්තොටදී ජනපතිගෙන් සැර කතාවක්

 ඡායාරූපය:

හෙළිදරව් රැසක් සමඟ හම්බන්තොටදී ජනපතිගෙන් සැර කතාවක්

"ගිං - නිල්වලා ව්‍යාපාරය ගැන ගොවි මහත්වරු මට සංදේශයකුත් භාර දුන්නා. පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ එම ව්‍යාපාරයේ සිදු වූ සිද්ධීන් ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා. ඒ පිළිබඳව වෙනම පරීක්ෂණත් පවත්වනවා. මේ ආණ්ඩුවෙනුත් ගිං - නිල්වලා ගැන නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න වෙයි කියා මට හිතෙනවා, ඇයි මේ ප්‍රමාදය? මම ඒ කාරණයත් දන්නවා. ඒ නිසා ගිං - නිල්වලා ව්‍යාපෘතියේ වගකීම තිබෙන අය කවුරුන් හෝ වේවා තමන්ගේ දේශපාලන වටිනාකම් පරිස්සම් කරගෙන කටයුතු කරන්න. මෙහි කැබිනට් පත්‍රය මාස තුනක් ප්‍රමාද වුණා. ඒ ඇයි කියාත් මම දන්නවා. ඉතිරි ටික මගෙන් රටට ප්‍රකාශ කරගන්නේ නැතුව එම කටයුත්ත කරන්න කියා මම ඔවුන්ට ප්‍රසිද්ධියේම කියනවා."

ගිං - නිල්වලා ව්‍යාපෘතියේ සිදු වූ බව පැවසෙන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව වත්මන් රජය යටතේද පරික්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අවධාරණය කරයි.

ගිං - නිල්වලා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතියේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ, පරීක්ෂණවල පවතින දැඩි ප්‍රමාදය සහ මන්දගාමී තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තීරණයට එළඹුණු බවද ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

හම්බන්තොටදී ඊයේ (10) ගොවි ජනතාව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මෙසේද පැවසුවේය.

"ගිං - නිල්වලා ව්‍යාපාරය ගැන ගොවි මහත්වරු මට සංදේශයකුත් භාර දුන්නා. පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ එම ව්‍යාපාරයේ සිදු වූ සිද්ධීන් ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා. ඒ පිළිබඳව වෙනම පරීක්ෂණත් පවත්වනවා. මේ ආණ්ඩුවෙනුත් ගිං - නිල්වලා ගැන නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න වෙයි කියා මට හිතෙනවා, ඇයි මේ ප්‍රමාදය? මම ඒ කාරණයත් දන්නවා. ඒ නිසා

ගිං - නිල්වලා ව්‍යාපෘතියේ වගකීම තිබෙන අය කවුරුන් හෝ වේවා තමන්ගේ දේශපාලන වටිනාකම් පරිස්සම් කරගෙන කටයුතු කරන්න. මෙහි කැබිනට් පත්‍රය මාස තුනක් ප්‍රමාද වුණා. ඒ ඇයි කියාත් මම දන්නවා. ඉතිරි ටික මගෙන් රටට ප්‍රකාශ කරගන්නේ නැතුව එම කටයුත්ත කරන්න කියා මම ඔවුන්ට ප්‍රසිද්ධියේම කියනවා."

රට තුළ වගා කළ හැකි ආහාර බෝග ජාවාරම්කරුවන්ට අවැසි ලෙස පාරිභෝගික වාර්තා ඉදිරියට දමමින් පිටරටින් ගෙන්වීම වහාම නතර කිරීමේ විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේය. ජාතික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වූ පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩසටහන පිළිබඳ ගොවි ජනතාව දැනුවත් කිරීමට දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නංවා ඇති දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ සමාරම්භක වැඩසටහන ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කෙරිණි.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා