මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා තොරතුරු ලබා ගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ඇරඹේ

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන වැඩසටහනේ එක් පියවරක් වශයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ඊයේ (22) පස්වරුවේ ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව 011 3024820, 011 3024840, 011 3024850 යන දුරකතන අංකයට, 011 2430912, 011 2472757 යන ෆැක්ස් අංකයට හෝ [email protected] යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු පොලිස් මූලස්ථානය වෙත ලබා දෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම තොරතුරු පොලිස්පතිවරයාගේ නිරන්තර අධීක්ෂණයට ලක් වන අතර එසේ ලබාදෙන තොරතුරු මඟින් හදිසි වැටලීම් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.