පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ වැටලීම් වැඩිවෙලා

 ඡායාරූපය:

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ වැටලීම් වැඩිවෙලා

2018 වසරේ මුල් මාසයේ සිට මේ දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කළ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම්වලින් සැකකරුවන් 67643 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය ඊයේ (22) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී පැවසීය.

මාතෘකා