පාර්ලිමේන්තුවේ කලහකාරී හැසිරීම ගැන නීතිපති උපදෙස්

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තුවේ කලහකාරී හැසිරීම ගැන නීතිපති උපදෙස්

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කිරීමට නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගන්නා බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිටපැමිණිලි සංඛ්‍යාව පහක් ලැබී ඇති අතර ඉන් පැමිණිලි හතරක් වැලිකඩ පොලීසියට ලැබී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත්, ඉන්දික අනුරුද්ධ සහ ආශු මාරසිංහ යන මහත්වරුන් සහ අපේ නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් ගීගනගේ මහතා විසින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබේ. පැමිණිලි විමර්ශනයට කථානායකවරයා සිය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර ඇති වූ කලහාකාරී සිදුවීම්වලට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂිත කැමරා දර්ශනද මේ වනවිට පොලීසියට ලැබී ඇත. පැමිණිලි සහ ආරක්ෂිත කැමරා දර්ශන උපයෝගී කරගනිමින් අපරාධ චෝදනා යටතේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කෙරේ.

මාතෘකා