‘ගජ’ යාපනයේ හාරදහසක් අවතැන් කරයි

 ඡායාරූපය:

‘ගජ’ යාපනයේ හාරදහසක් අවතැන් කරයි

'ගජ' සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1,064කට අයත් පුද්ගලයින් 3,937ක් දක්වා ආපදාවට ලක්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව යාපනයේ ඩෙල්ෆ්ට්, වේලනෙයි, කයිට්ස්, කරෛනගර්, යාපනය, නල්ලූර්, කෝපායි, සන්දිලිපායි, උඩුවිල්, තෙලිප්පලෙයි, චාවකච්චේරි, කරවෙඩ්ඩි, පේදුරුතුඩුව සහ මරුදන්කේනි යන පළාත්හි ගජ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් වැසියන් විපතට පත්ව ඇති අතර එම ප්‍රදේශවල නිවාස රැසකටද හානි සිදුව ඇත.

ගජ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 77කට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති අතර අර්ධ වශයෙන් නිවාස 597කට හානි සිදුව තිබේ.

කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන 59කටද සුළි කුණාටුවෙන් හානි සිදුව ඇති කුණාටුවෙන් හා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා පවුල් 14කට අයත් පුද්ගලයින් 45 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ගොස් ඇති බවත්, යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ආපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය හරහා විපතට පත් පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ගජ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් පසුගිය 16 වැනිදා උතුරු පළාතේ සියලු පාසල්වලට නිවාඩු ලබා දීමටද උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබේ.

[ශේෂලා කංකානම්ගේ]

මාතෘකා