රත්නපුර, දෙහිඕවිට, නිවිතිගල අධ්‍යාපන කළාප වල පාසල් වසා දමයි

 ඡායාරූපය:

රත්නපුර, දෙහිඕවිට, නිවිතිගල අධ්‍යාපන කළාප වල පාසල් වසා දමයි

රත්නපුර, දෙහිඕවිට, නිවිතිගල යන අධ්‍යාපන කළාප වලට අයත් පාසල් අද සහ හෙට වසා තැබේ.

ඒ, මේ වන විට පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙනි.

මේ අතර පවතින වැසි සහිත කාළගුණ  තත්ත්වය හේතුවෙන්   ආපදාවට ලක්වූ ප්‍රදේශවල පාසැල් පැවැත්වීම හෝ නොපැවැත්වීම  පිළිබඳව තීරණය කිරීමේ බලය පළාත් සහ  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට  ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මේවන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසැල් පැවැත්වීමේ කටයුතු සඳහා බාධා මතුව ඇති බවට වාර්තා වී ඇති අතර දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කඩිනම් පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව මත තමන් මෙම බලය පළාත් සහ  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට  ලබා දීමට තීරණය කළ බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

ආපදාවට ලක්වූ ප්‍රදේශවල පාසැල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට පාසැලේ පවත්නා තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්  පළාත් හෝ  කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව තීරණයක් ගැනීමේ අවස්ථාව මේ වනවිට උදා වනවා.

මාතෘකා