පාර්ලිමේන්තු කාරකසභාවලට පරණ සභාපතිවරුන්ම

 ඡායාරූපය:

පාර්ලිමේන්තු කාරකසභාවලට පරණ සභාපතිවරුන්ම

පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කිරීම නිසා අක්‍රීය වූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරකසභාවේ, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරකසභාවේ සහ මුදල් පිළිබඳ කාරකසභාවේ සභාපතිවරුන් ලෙස පෙර සිටි සභාපතිවරුන්ම පත්කිරීමට ඊයේ (17) රැස් වූ පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරකසභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න සහ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් යන මහත්වරුන් පත් කර තිබේ. අට වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය අප්‍රේල් 12 වැනිදා අවසන් කෙරුණු අතර, දෙවැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පසුගිය මැයි 08 වැනිදාය. සැසිවාරයක් අවසන් වීමෙන් පසු මේ කාරකසභාවට නව සාමාජිකයන් පත්කර ගත යුතුය.

[ශාලික විමලසේන]

මාතෘකා