ෆවුසිටත් රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයක් : ඌව ආණ්ඩුකාරධූරය රැකවට

 ඡායාරූපය:

ෆවුසිටත් රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයක් : ඌව ආණ්ඩුකාරධූරය රැකවට

ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නේය.

ඒ අද (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ය.

මේ අතර ජනාධිපති නීතිඥ ආරිය බණ්ඩාර රැකව මහතා ද ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස දිව්රුම් දුන්නේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ ය.

මෙම අවස්ථවට ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප‍්‍රනාන්දු මහතා ද එක්ව සිටියේය.

 

මාතෘකා