ගෝඨාභයගේ අතුරු තහනමේ තීන්දුව 05 වැනිදා

 ඡායාරූපය:

ගෝඨාභයගේ අතුරු තහනමේ තීන්දුව 05 වැනිදා

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව පොදු දේපොළ පනත යටතේ කටයුතු කිරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් දුන් අතුරු තහනම් නියෝගය තවදුරටත් දීර්ඝ කරනවාද, නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීන්දුව ලබන අප්‍රේල් 05 වැනිදා ලබාදීමට අභියාචනාධිකරණය ඊයේ (27) තීන්දු කර ඇත.
මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ ඒක පාර්ශ්වීය ලෙස කරුණු සලකා බැලීමෙන් පමණක් යැයි නීතිපතිවරයා කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, පෙරේදා (26) එම පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේදී අභියාචනාධිකරණය මෙම දැනුම් දීම කර තිබේ.
නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් විරාජ් දයාරත්න මහතා පෙත්සමට අදාළව එම අතුරු නියෝගය දික් කිරීම ගැන තමන් දැඩි විරුද්ධත්වය පළ කරන බව පවසා ඇත.
එම කරුණු සලකා බැලූ අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ  මහතාට එරෙහිව පොදු දේපොළ පනත යටතේ පියවර ගැනීම වළක්වාලමින් නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගය අප්‍රේල් 06  දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීන්දු කළ අතර, එම අතුරු නියෝගය පිළිබඳ  තීන්දුව අප්‍රේල් 05 වැනිදාට කල් තැබිණි.

මාතෘකා