වැස්ස ලැබුණත් විදුලිය අර්බුදයක

 ඡායාරූපය:

වැස්ස ලැබුණත් විදුලිය අර්බුදයක

දිවයිනට සැලකිය යුතු වර්ෂාවක් ලැබුණත්, එය විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා ඊයේ (13) පැවසීය.
එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඔහු කියා සිටියේ මේ වන විට ජලාශවල සියයට 54.5ක් පමණ ජලය පිරී පැවතුණත්, එය නිසි කළමනාකරණයකින් තොරව භාවිත නොකළහොත් ජූලි මාසයේ මෝසම් වර්ෂාව වන තුරු එම ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.
‘මේ දවස්වල පොඩි පොඩි වැසි වැටුණාට  ඒක ජලවිදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න තරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා පවතින ජල සංචිත නිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව භාවිත කරන්න ඕන. මේ තත්ත්වය මැයි, ජුනි මාස වන තෙක් පවතීවි. ඒ නිසා විදුලිය මෙගාවොට් 100ක් මිලදී ගැනීම කරන්නම වෙනවා.’

මාතෘකා