අද රාත්‍රියේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක්

 ඡායාරූපය:

අද රාත්‍රියේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක්

මේ වන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක මතුව ඇති නොසන්සුන්කාරි තත්ත්වය හේතුවෙන් රට තුළ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට රජය තිරණය කර ඇතැයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

අද උදෑසන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීම අතරතුර මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර මේ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේදී  ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතය.

දින 10කට බලපාන පරිදි මෙම හදිසි තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් රටතුළ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරිම රජයේ අපේක්ෂාවයි.

මේ අතර රට තුළ ජාතිවාදය ඇතිවන ආකාරයෙන් වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ගෙන යන වැරදි ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට ද තීරණය කර තිබේ.

මාතෘකා