චීනය හම්බන්තොට වරාය ආයෝජනයේ අවසන් වාරිකය ගෙවයි

 ඡායාරූපය:

චීනය හම්බන්තොට වරාය ආයෝජනයේ අවසන් වාරිකය ගෙවයි

හම්බන්තොට වරායේ පළමු අදියර ආයෝජනය වෙනුවන් අවසාන වශයෙන් ගෙවිය යුතු වාරිකය වන ඇමරිකාන ඩොලර් මිලියන 584ක මුදල එනම්, රුපියල් බිලියන 93ක් ඊයේ (20) එහි ආයෝජකයා වන චයිනා මර්චනට් පෝට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා වෙත භාරදෙන ලදී.

මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ විශාලතම සෘජු ඒකීය ආයෝජනය මෙයයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 292ක්ද, 2018 ජනවාරි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 97ක්ද පළමු සහ දෙවන වාරික වශයෙන් ගෙවන ලදී. මෙහි තුන්වන කොටසේ ලබාදෙන මුදලද සමගින් සම්පූර්ණයෙන් ඇමරිකාන ඩොලර් මිලියන 976ක් හම්බන්තොට වරායේ පළමු ආයෝජනයේ කොටස ලෙස චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම විසින් දෙනු ලැබ තිබේ.

මාතෘකා