තවත් ඇමතිවරුන් කිහිපයක්

 ඡායාරූපය:

තවත් ඇමතිවරුන් කිහිපයක්

මන්ත්‍රීවරුන් හය දෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යරු ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී  මීට සුළු මොහොතකට පෙර දිවුම් දුන්හ. 

ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලෙස රංජිත් අලුවිහාරේ (සංචාරක සංවර්ධන), ලකී ජයවර්ධන (කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම්), නලින් බණ්ඩාර (රාජ්‍ය පරිපාලන නිතීය හා සාමය), අන්ගජන් රාමනාදන් (කෘෂිකර්ම) යන අමාත්‍යවරු ද, නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු ලෙස අජිත් මානප්පෙරුම (පරිසර), එඩ්වඩ් ගුණසේකර (අභන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන) යන මහත්වරුන් මෙසේ දිවුරුම් දී තිබේ.

කෙසේ නමුත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස තේරී පත්ව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා මේ වන විට විදේශ සංචාරයක නිරත වන බැවින් ඔහු දිවයිනට පැමිණි පසු එම තනතුරේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව ද සඳහන්ය.

මාතෘකා