රට අධ්‍යාත්මිකව සංවර්ධනය කිරීම සංඝරත්නයේ වගකීමක්

 ඡායාරූපය:

රට අධ්‍යාත්මිකව සංවර්ධනය කිරීම සංඝරත්නයේ වගකීමක්

අගමැති කියයි

රජය භෞතික සම්පත්වලින් රට සංවර්ධනය කරන විට අධ්‍යාත්මික සම්පත්වලින් රට සංවර්ධනය මහා සංඝරත්නයේ වගකීමක් බව පෙරේදා (15) කටුගම්පල බෝපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරය, රාජමහා විහාරයක් ලෙස නම් කිරීම පිළිබඳ සන්නස් පත්‍රය පිළිගැන්වීමේ මහෝත්සවයට සහභාගි වෙමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

සංවර්ධනය ගැන කථා කරන විට එය භෞතික, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය වශ‍යෙන් බෙදිය හැකි බවත් ගම් දියුණු කිරීම හා ආයතන පිහිටුවීමට වඩා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ගැනත් සිතිය යුතු බවත් අගමැතිවරයා එහිදී පැවසීය. එහිදී ඔහු මෙසේද පැවසීය.

“නව කර්මාන්තපුර හා ඉරණවිල වැනි ප්‍රදේශවල සංචාරක කලාප ආදිය ආරම්භ කිරීම තුළින් රටේ සීඝ්‍ර සංවර්ධනය වුණත් ඒ පරිවර්තනයේදී අධ්‍යාත්මික අංශය ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යෑම සංඝයා වහන්සේලාගේ වගකීමක්. පොලිස් ස්ථාන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විවෘත කරනවාට වඩා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ගැනත් හිතන්න ඕන."

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා