මුස්ලිම් විවාහ නීති සංශෝධනය ඇමතිට භාර දෙයි

 ඡායාරූපය:

මුස්ලිම් විවාහ නීති සංශෝධනය ඇමතිට භාර දෙයි

මුස්ලිම් විවාහ නීතිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා නිර්දේශ  ඉදිරිපත් කිරීමට 2009 වසරේදී එවකට සිටි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවේ වාර්තාව අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය වෙත භාරදීම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ (22) සිදු විය.

අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය නව අධිකරණ අමාත්‍යවරිය වශයෙන් වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම වාර්තාව කඩිනමින් භාර දෙන  ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර, ඒ අනුව වාර්තාව භාරදීම සිදු වූ බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එම කමිටුවේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ සලීම් මර්ෂුස් මහතා අදාළ වාර්තාව අමාත්‍යවරිය වෙත භාරදීම සිදු කළේය.

2009 වසරේ දී හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා  විසින් සාමාජිකයින් 17 දෙනෙකුගෙන් යුතුව මෙම කමිටුව පත් කර තිබුණි.

කමිටුව මගින් විවාහ වන වයස ඇතුළු මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතියේ අඩංගු බොහෝ දේ සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බව ද අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසයි.