පාසල් පොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය අද කොළඹදී

පාසල් පොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය අද කොළඹදී

  2018 වසර සඳහා පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය අද (11) දින කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.  


රජය විසින් නොමිලේ ලබා දෙන පෙළපොත් ළමුන් අතට පත් කිරීම සඳහා සෑම වසරකදීම අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන අතර එය සංකේතවත් කරමින් සෑම වසරකදීම පාසල් පෙළපොත් දරුවන්ට ලබාදීමට අදාළව ජාතික උත්සවයක් පැවැත්වේ. 


මේ වසරේ පෙළපොත් ම්‍රද්‍රණය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් රුපියල් බිලියන 3.3ක් වැය කර ඇති හෙයින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසැල් දරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නොමිලේ ලබා දෙන පෙළපොත් නැවත පරිහරණය කළහැකි වන සේ භාවිතා කරන ලෙසයි.  

මාතෘකා