ඒකාබද්ධය මහ පාරට

ඒකාබද්ධය මහ පාරට

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර සිද්ධිය ඇතුළු ආණ්ඩුවේ අක්‍රමිකතාවලට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ සහ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ (10) උදෑසන පැවැති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී මේ තීරණය ගෙන ඇති අතර, ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා කළ හැකි සියලුම උපක්‍රම භාවිත කළ යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සියල්ලන්ගේ ස්ථාවරය වී ඇත. ඊට අමතරව අත්පත්‍රිකා බෙදීම්, කුඩා රැස්වීම් පැවැත්වීම් වැනි කටයුතු සැලසුම් කිරීමටත්, ඒවා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රධානීන්ට පැවරීමටත් තීන්දුවක් ගෙන තිබේ. මැතිවරණ කටයුතු අතරතුර මෙසේ වෙනම රැස්වීම් පැවැත්වීම හරහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රැස්වීම්වලට සහභාගි නොවන ජනතාව අතරට ඔවුන්ට යා හැකි බව මේ කණ්ඩායම් රැස්වීමේ සිටි බහුතරයකගේ මතය වී තිබේ.

මාතෘකා