කතානායක නීතිපති කැඳවයි

 ඡායාරූපය:

කතානායක නීතිපති කැඳවයි

පක්ෂ නායකයින්ගෙන් සිදු කෙරුණු දැඩි ඉල්ලීම් සලකා බලමින් කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය ඊයේ (10) පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවනු ලැබ තිබේ.


ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ බැඳුම්කර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීම ප්‍රමාද වන්නේ මන්ද යන්න කථානායකවරයා නීතිපතිවරයාගෙන් විමසා ඇති බවය.


බැඳුම්කර වාර්තාව ප්‍රමාද වන්නේ මන්ද, ඊට හේතු මොනවාද, ඊට කිසිවකුගෙන් බලපෑම් තිබේද යන්න එහිදී කථානායකවරයා නීතිපතිවරයාගෙන් විමසා ඇති බව වැඩිදුරටත් පැවසේ.


ආන්දෝලනාත්මක මහබැංකු බැඳුම්කර පිළිබඳ වාර්තාව නිකුත් කෙරුණේ පසුගිය වසරේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ත්‍රිපුද්ගල බැඳුම්කර පිළිබඳ කොමිසමේ විමර්ශන අනුවය.


කොමිසම විසින් බැඳුම්කර පිළිබඳ වාර්තාව පසුගිය ජනවාරි තිස් වැනිදා (30) ජනාධිපතිවරයාට බාර දෙනු ලැබිණි.