විදුලි සේවක වැටුප් වැඩි කළේ කැබිනට් මණ්ඩලයටත් පිටින් ගිහින්

 ඡායාරූපය:

විදුලි සේවක වැටුප් වැඩි කළේ කැබිනට් මණ්ඩලයටත් පිටින් ගිහින්

2018 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයන්ගේ 25%ක පඩි වැඩි වීම ලබා දී තිබෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ ක්‍රමවේදයට නොවන බව ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් 'රැස' කළ විමසීමකදී පැවසීය.  


‘ මෙය බරපතළ වංචාවක්. මෙයට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. මේ මාෆියාවට සම්බන්ධ සියලු දෙනාට රටේ නීතියට අනුව දඩුවම් කළ යුතුයි’ ඔහු වැඩිදුරටත් එසේ කියා සිටියේය.  


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි වීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ වසර තුනෙන් තුනට වන අතර, අවසන් වරට වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු වී ඇත්තේ 2015 වර්ෂයේදී ය. එම වැටුප් වැඩිවීමෙන් පසුව වැටුප් වැඩිකිරීමට නියමිතව ඇත්තේ 2018 වර්ෂය සඳහා ය. එහෙත් මෙම ක්‍රමවේදය 2015 වැටුප් වැඩි වීමේදී ක්‍රියාත්මක වී නැත. එහිදී එම ක්‍රමවේදය වෙනස් වී විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවීමේ දී එතෙක් අනුගමනය නොකරන ලද ප්‍රතිපත්තියක් රජය විසින් යෝජනා කරන ලදී. එනම් සම්මත ක්‍රමවේදය වෙනස් කර වසර තුනෙන් තුනට සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම කළ යුතු බවයි. එහෙත් විදුලි සේවක සංගමය මෙම ගිවිසුම සඳහා සිය විරුද්ධත්වය පළ කර තිබේ. මේ පිළිබඳව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මෙසේ පැවසීය. 'මේ සඳහා හිටපු අමාත්‍ය ලේකම්වරයෙකු වූ විරිත්තමුල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුකමිටුවක් පත්කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ගේ නිර්දේශ එනතුරු ඉංජිනේරු කාර්යය ඉටු නොකරන සියලුම සේවකයන්ට දැනට පවතින පඩියට 25%ක් වැඩි කර ඊට අමතරව 10%ක දීමනාවක් දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ නිර්දේශ භාර දුන් පසු හිඟ මුදල් සමඟ සේවකයන්ට වැටුප් ලබා දෙනවා.