ප්‍රබල ඇමති ධුර කිහිපයක වෙනසක්

 ඡායාරූපය:

ප්‍රබල ඇමති ධුර කිහිපයක වෙනසක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ඇති වූ නව දේශපාලන වාතාවරණය තුළ කඩිනම් කැබිනට් සංශෝධනයක් අද සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව කැබිනට් ඇමති ධුර ගණනාවක් සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති අතර, ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු වන ආකාරයෙන් අදාළ සංශෝධන සිදු වනු ඇති බව වාර්තා වේ.  

යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතරේ සමාන වගකීම් පැවරෙන පරිදි සිදු කිරීමට නියමිත මෙම කැබිනට් සංශෝධනයේදී නීතිය හා සාමය, අධිකරණ, මහාමාර්ග, විදේශ යනාදී අමාත්‍යංශයන්හි ඇමති ධුර වෙනස් වනු ඇති බවද ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කැබිනට් ඇමැතිවරුන් කටයුතු කළ ආකාරය සහ ඔවුන්ගේ ආසන ලැබූ ජයග්‍රහණ සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇති බවද අදාළ ආරංචි මාර්ග පවසයි. මේ කැබිනට් සංශෝධනය පිළිබඳව මීට පෙර එජාපය සහ ජනාධිපතිවරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්විණි.

මාතෘකා