මේක අනවශ්‍ය ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් - පුරවැසි බලය

 ඡායාරූපය:

මේක අනවශ්‍ය ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් - පුරවැසි බලය

පවතින දේශපාලන ව්‍යාකූලත්වය වෙනස් කරන්න අගමැතිවත්, ජනාධිපතිවත් අයින් කරලා බැහැ. ඒකට කරන්න පුළුවන් එකම දේ කැබ්නට් සංශෝධනයක් මඟින් අකාර්යක්ෂම, ඩීල් දාන හොර ඇමතිවරු ටික අයින් කර දමන එක විතරයි' යනුවෙන් පුරවැසි බලයේ කැඳවුම්කරු ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා ඊයේ (18) රැස කළ විමසීමකදී පැවසීය.

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාකූලත්වයට හේතුව සහ එය විසඳිය හැක්කේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ රැස කළ විමසීමකදී හෙතෙම මේ බව පැවසීය. එහිදී අදහස් දැක්වූ ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා වැඩිදුරටත් මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය.

'ඇත්තම කියනවා නම් මේක අනවශ්‍ය ව්‍යාකූලත්වයක්. මේකට සෘජුවම වගකියන්න ඕන ජනාධිපතිතුමයි, අගමැතිතුමයි. පළාත් පාලන මැතිවරණය පරාද වුණු එක මේ තරම් ආණ්ඩු ව්‍යාකූල කරන්න තරම් ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි.