රටට දැනෙන වෙනසක් කරන්න සූදානම් - ජනපති

 ඡායාරූපය:

රටට දැනෙන වෙනසක් කරන්න සූදානම් - ජනපති

ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී රටට දැනෙන වෙනසක් කිරීමට තමන් සූදානම් බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.

ඊයේ (11) ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඇමැතිවරුන් සමග ජනාධිපති නිලනිවසේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙසේ පවසා ඇති ජනාධිපතිවරයා, පළාත්පාලන මැතිවරණයේදී ලැබුණු ජනවරමට ගරු කරමින් ආණ්ඩුවේ ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බවද අවධාරණය කර ඇත.