පුංචි ආණ්ඩුවේ වැඩි බලය පොහොට්ටුවට

 ඡායාරූපය:

පුංචි ආණ්ඩුවේ වැඩි බලය පොහොට්ටුවට

2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ආසන 341න් 222ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හැකියාව ලැබී තිබේ. ඒ ප්‍රකාශයට පත් කළ නිල වාර්තාවලට අනුව ය.

සියයට 45.09ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 3,369ක් ලබාගැනීමටද එම පෙරමුණ සමත් වී තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියයට 32.63ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 2,385 ක් ලබාගෙන ඇත. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සියයට 8.94ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්ද, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සියයට 4.44ක ඡන්ද  ප්‍රතිශතයක්ද ලබාගෙන තිබේ. සන්ධානය සහ ශ්‍රීලනිපය පිළිවෙලින් මන්ත්‍රී ධුර 674ක් සහ 348ක් බැගින් ලබා ඇත.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සියයට 6.27ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ට මන්ත්‍රී ධුර 431ක් හිමි වී තිබේ. දෙමළ ජාතික සන්ධානය සියයට 3.07ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් සහ මන්ත්‍රී ධුර 407ක් ලබා තිබේ. මෙවර මැතිවරණයේදී මන්ත්‍රීවරුන් 8,356ක් තෝරාගෙන ඇති අතර, එය 2011 පළාත් පාලන මැතිවරණයට වඩා මන්ත්‍රීවරුන් 3,870ක වැඩිවීමකි.

2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ලබාගත් සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 47.58කි. ඒ අනුව බලන විට මෙවර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අනුග්‍රහය යටතේ මැතිවරණයට තරග කළ පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රතිශතාත්මකව යම් පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව පෙනෙන්නට තිබේ.

මාතෘකා