අගමැති සහ ඇමතිවරුන්ට එරෙහි පෙත්සම ජනවාරි 16ට කල් යයි : අතුරු තහනමට එරෙහි පෙත්සම හෙට

 ඡායාරූපය:

අගමැති සහ ඇමතිවරුන්ට එරෙහි පෙත්සම ජනවාරි 16ට කල් යයි : අතුරු තහනමට එරෙහි පෙත්සම හෙට

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැරූ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් අතුරු තහනමට එරෙහිව ගොනු කළ පෙත්සම අද (13) කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ (12) නියෝග කළේය.

ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සහ එල්.ටී.බී. දෙහිදෙණිය යන ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේදී මෙම නියෝගය නිකුත් කෙරිණි.

ඒ සමග ඊයේ දිනය දක්වා බල පැවැත්වෙන පරිදි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එම ධුර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කළ අතුරු තහනම් නියෝගයට අදාළ පෙත්සම යළි සලකා බැලීම ජනවාරි මස 16,17 සහ 18 දක්වා කල් තැබිණි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැරූ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සහ ඒ සමග පත් කළ අමාත්‍ය ධුර අභියෝගයට ලක් කරමින් මන්ත්‍රීවරුන් 122 දෙදෙනෙක් එම පෙත්සම අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළහ.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

මාතෘකා