එජනිස ජනපති සමඟ විශේෂ සාකච්ජාවක්

 ඡායාරූපය:

එජනිස ජනපති සමඟ විශේෂ සාකච්ජාවක්

අද දහවල් ජනාධිපතිතුමා සමඟ විශේෂ සාකච්ජාවක් පවත්වන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පවසයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග පැවති සාකච්ජාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු මේ බව කියා සිටියහ.

මාතෘකා