කාලගුණ අවදානමෙන් ලංකාව දෙවැනි තැනට

 ඡායාරූපය:

කාලගුණ අවදානමෙන් ලංකාව දෙවැනි තැනට

2019 වසරේදී වැඩිම කාලගුණික අවදානමක් ඇති ලෝකයේ දෙවැනි රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් වී ඇති බව 'ජර්මන් වොච්' ආයතනය නිකුත් කළ 2019 වර්ෂය සඳහා වූ ලෝක කාලගුණික අවදානම් දර්ශකයෙන් පෙන්වා දී ඇත.
එම දර්ශකයට අනුව 2019 වර්ෂයේදී ලෝකයේ වැඩිම කාලගුණික අවදානමක් ඇති රට වන්නේ පොට්‍රෝ රීකෝ වන අතර එහි තෙවැනි ස්ථානය ඩොමිනිකන් ජනරජයට හිමි වී ඇත.

1998 වසරේ සිට 2017 වසර දක්වා කාලගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් සිදු වී ඇති ජීවිත හා දේපළ අහිමිවීම් දත්ත අනුව කළ ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුව 2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ කාලගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 246 දෙනෙකු මියගොස්, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,129.351ක දේපළ හානියක් සිදු වී තිබේ.
 

[දිනුක මලින්ද

මාතෘකා