නවීනතම S13 දුම්රිය ලංකාවට

 ඡායාරූපය:

නවීනතම S13 දුම්රිය ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේදී නිපදවන ලද S13 බලවේග කට්ටල දුම්රිය ඊයේ (02) කොළඹ වරායට නැව් මගින් ගෙන්වා තිබේ. මෙම දුම්රිය මැදිරි 13කින් සමන්විත වන අතර එයට වායුසමණකය කළ මැදිරි, විදුලියෙන් හා ඩීසල්වලින් ධාවනය වන දුම්රියට එන්ජින් දෙකක්, නවීතම ආසන සහ වයිෆයි පහසුකම්ද ඇතුළත් කර තිබේ. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා මෙම දුම්රිය යෙදවීමට නියමිතය.

මාතෘකා