රසායනික අවි පිළිබඳ සම්මුතිය සංශෝධනය කෙරේ

 ඡායාරූපය:

රසායනික අවි පිළිබඳ සම්මුතිය සංශෝධනය කෙරේ

ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස සලකා 2007 අංක 58 දරන රසායනික අවි සම්මුතිය පිළිබඳ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ අනුව 2007 අංක 58 දරන රසායනික අවි සම්මුතිය පිළිබඳ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට නියමිත බව කැබිනට් ආරංචිමාර්ග කියයි.

පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමටත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම පනත් සංශෝධන යෝජනාව පෙරේදා (14) පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහිදී එම යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා