පොෟද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

 ඡායාරූපය:

පොෟද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

ඖෂධ නිකුත් කරන පෞද්ගලික අංශයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන අනිවාර්යෙන් ලියාපදිංචි කළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඊයේ (12) සමස්ත ලංකා ඔසුසැල්කරුවන් අමතමින් කළුතරදී පැවසීය.

මෙවැනි නීතියක් ගෙන ඒමට බලපා ඇති ප්‍රධාන හේතුව ලියාපදිංචි නැති ඔසුසැල් මඟින් බෙහෙත් ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අධික ලෙස මුදල් අය කරගන්නා බවට එල්ල වන චෝදනාය. මෙම තත්ත්වය මත ඖෂධවල මිල පාලනයක් සිදු නොවන නිසා ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටලුවක්ද පවතින හෙයින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එසේ නොකළොත් ඒ සඳහා නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා