මඩු දේවස්ථානය පූජා භුමියක් බවට පත් කිරීමට ජනපති මෛත්‍රී මුල් වෙයි

 ඡායාරූපය:

මඩු දේවස්ථානය පූජා භුමියක් බවට පත් කිරීමට ජනපති මෛත්‍රී මුල් වෙයි

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ මඩු දේවස්ථානය පිහිටි ප්‍රදේශය පූජා භූමියක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කොට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (31) අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

යුද සමයේ සිදු වූ දැඩි අලාභහානි හේතුවෙන් සහ දිගු කලක් තිස්සේ නඩත්තු හෝ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු නොවීම හේතුවෙන් මඩු දේවස්ථානය අවට ප්‍රදේශය දුෂ්කර, අඩු පහසුකම් සහිත ප්‍රදේශයක් බවට පත්ව තිබූ අතර මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් මඩු දේවස්ථානය අවට ප්‍රදේශය පූජා භූමියක් වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා මෙම යෝජනාව කර තිබේ.

එම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග, සනීපාරක්ෂක, ජල සැපයුම් ආදී පහසුකම් සංවර්ධනයටත්, ප්‍රදේශයේ විශ්‍රාම ශාලා ඇතුළු නවාතැන් පහසුකම් සම්පාදනය සඳහා පියවර ගැනීමටත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.

මාතෘකා