ද්විපාර්ශ්වීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමට හමුදාපතිවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක්

 ඡායාරූපය:

ද්විපාර්ශ්වීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමට හමුදාපතිවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා හා පාකිස්තාන හමුදා අතර ද්විපාර්ශ්වීය ආරක්‍ෂක සහයෝගිතාව තවදුරටත් මධ්‍යස්ථ හා පුළුල් කිරීමත් විවිධ පුහුණු සහ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වීමෙන් දෙරට අතර අන්‍යොන්‍ය අවබෝධය හා සහයෝගිතාවය වැඩි දියුණු කිරීමත් කෙරෙහි හමුදා ප්‍රධානීන්ගේ අවධානය යොමු වී තිබේ.
පාකිස්තාන යුද්ධ හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් කමාර් ජවේඩ් බජ්වා හා එරට සංචාරයක නිරත ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාධිපති ලුතිතන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක අතර පැවැති සාකච්ඡාවලදී මෙම කරුණු අවධානයට ලක් වී ඇත.
පාකිස්තානයේ සහය ඇතිව සිදු කෙරෙන ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් සහ විවිධ අධ්‍යයන පාඨමාලා, නිලධාරී ප්‍රගමන ප්‍රගතිය, වේගයෙන් වෙනස් වන ආරක්‍ෂක තත්ත්වයන් සඳහා නව ප්‍රතිපත්ති සැකසීම, පකිස්තාන සහය ඇතිව කෙරෙන ශ්‍රී ලංකා සාම සාධක මෙහෙයුම් පුහුණු පාසලේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම යන කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදු වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව නිවේදනය කරයි.
වේගයෙන් වෙනස් වන ගෝලීය ආරක්‍ෂක තර්ජන හා ගැටලු, කලාපීය සහ ගෝලීය සංවර්ධනය මගින් ඇති වන තත්ත්වයන් වැළැක්වීම පිළිබඳවද දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා පැවැත්වී තිබේ.

මාතෘකා