එජාපයේ තනතුරු 26ක් අද අලුත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

එජාපයේ තනතුරු 26ක් අද අලුත් වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉදිරි ගමන සඳහා නව තනතුරු 26ක් පත් කර ගැනීම, අද (24) පැවැත්වෙන ‘එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය සඳහා පත් කළ කමිටුවේ’ රැස්වීමේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දිනයේ රැස් වීමට නියමිත මෙම ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුවේදී පක්ෂය වශයෙන් ගත යුතු ඉදිරි පියවර පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති බව එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.   
පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක, උපනායක, ජාතික සංවිධායක හා භාණ්ඩාගාරික තනතුරු පක්ෂ සාමාජිකත්වයේද සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ඡන්ද විමසීමන් පත් කිරීමට නියමිත අතර එසේ නොවන තනතුරු 26ක් අද දිනයේදී පත් කිරීමට නියමිතය.   
පසුගියදා පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප්‍රධාන තනතුරු පිළිබඳ ඉහත තීරණය ගත් අතර අද දිනයේ පත් කෙරෙන නව තනතුරුත් සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන තනතුරු පිළිබඳවද තීරණයකට එළඹෙනු ඇති බවත් එම තනතුරු අනිද්දා (26) වන විට ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇති බවත් එජාප ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පවසයි.