විශ්වාසභංගයට විරුද්ධ වුවත් ආණ්ඩුවට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

 ඡායාරූපය:

විශ්වාසභංගයට විරුද්ධ වුවත් ආණ්ඩුවට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

විශ්වාසභංගයේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළද, මුස්ලිම් ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට අදාළව කඩිනම් පියවර නොගන්නේ නම් ඉදිරියේදී ආණ්ඩුවේ කටයුතුවලට සහයෝගය නොදැක්වීමට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය තීරණයක් ගෙන ඇත.

විශ්වාසභංගයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ මේ කොන්දේසිය යටතේ බවත්, ඉදිරියේදී ආණ්ඩුව තම ජනතාව සම්බන්ධයෙන් දියාරු ප්‍රතිපත් තියක් අනුගමනය කරන්නේ නම් ආණ්ඩුවට අවාසිදායක විය හැකි බවත් උත්තරීතර මණ්ඩලය නියෝජනය කරන කොංග්‍රසයේ ප්‍රබලයෙක් පැවසීය.

මාතෘකා