පලාලි - ඉන්දියා ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමක් සූදානම්

 ඡායාරූපය:

පලාලි - ඉන්දියා ගුවන් ගමන් ඇරඹීමට පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමක් සූදානම්

දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ අරමුණින් පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමක් රත්මලාන හා පලාලි අතරද එතැන් සිට ඉන්දියාව දක්වාද නව ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් සිටියි.

‘ෆිට්ස් එයාර්’ (FITS AIR) නමැති මෙම සමාගම ලබන ඔක්තෝබර් මස පලාලි ගුවන්තොටුපළ නවීකරණය කර විවෘත කිරීමත් සමඟම ඔවුන්ගේ ගුවන් සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව දිනපතා රත්මලානෙන් උදෑසන 6.00ට ගමන් ආරම්භ කරන මෙම ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානය පලාලි ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ එතැනින් පෙරවරු 9.30ට ඉන්දියාවේ විසාකාපට්ටම් ගුවන් තොටුපළ වෙත පියාසර කිරීමට නියමිතය. එදිනම සවස යළි පලාලි වෙත පැමිණ රත්මලාන දක්වා පියාසර කරයි.

මෙම ගුවන් යානය තුළ මගීන් 70ත් 90ත් අතර ප්‍රමාණයකට ගමන් කළ හැකිය. ඒ සඳහා ATR-72 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් යෙදවීමට නියමිතය. මෙම සේවාව ආරම්භ කර මාසයක් ඇතුළත රත්මලාන සහ මඩකලපුව අතරද එම ගුවන් සමාගම තම සේවාවන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මාතෘකා