මේ අයවැයෙන් විපක්ෂය නැත්තට නැති වෙනවා

 ඡායාරූපය:

මේ අයවැයෙන් විපක්ෂය නැත්තට නැති වෙනවා

ඇමති රවී කරුණානායක

පොරොන්දු ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉෂ්ට කිරීමට පුළුවන් නම් පමණක් බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනෙක් අය මෙන් කිරීමට නොහැකි දේ නොපවසන බවත් විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පැවසීය.

තම පක්ෂයේ අඩුපාඩු තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව පක්ෂය තුළම කතා කර විසඳා ගන්නා බවත් මෙවර අයවැය විපක්ෂය නැති වන අයවැයක් බවත් ඊයේ (6) කෙරවලපිටිය ද්විත්ව චක්‍රීය තාප බලාගාර පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සීමිත සම්පත් අසීමිත ලෙස ඉල්ලීම් සඳහා යොදා ගනිමින් මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මේ හරහා රජයකට ජනතාවට දිය හැකි උපරිම සහන ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දුන්නේය. එසේම මෙවර අයවැයේ අඩුපාඩු පවතී නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන ජනතාවට තවත් සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වමින් අමාත්‍ය රවී කරුණානයක මහතා කියා සිටියේය.

[රසිකා හේමමාලි]

මාතෘකා