මහවැලි ගිනිසිළුව

 ඡායාරූපය:

මහවැලි ගිනිසිළුව

30 වන මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළේ ගිනි සිළුව රැගත් රථ පෙරහැර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (06) උදෑසන කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය අසලින් ආරම්භ වූ අවස්ථාව.

මාතෘකා