ජනාධිපති බාලදක්ෂයෝ

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපති බාලදක්ෂයෝ

ජනාධිපති බාලදක්ෂ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ප්‍රධාන බාලදක්ෂ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා (20) පෙරවරුවේ මහනුවර පොල්ගොල්ල සමුපකාර ආයතනයේ දී පැවැත්විණි.

මාතෘකා